Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ - ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ!

Τα Χριστούγεννα φημίζονται για τους 3 μάγους τους, οι παρανομούντες ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων για φορολογικά ζητήματα, ή για θέματα διδάκτρων, χρειάζονται μόνο έναν. Και το όνομα αυτού, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, βουλευτής Αρκαδίας που διατηρεί εδώ και χρόνια προνομιακές σχέσεις με την ηγεσία του ΣΙΕΙΕ (του Συνδέσμου των Σχολαρχών).


Ο εν λόγω κατέθεσε στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση σε σχέδιο νόμου με τίτλο «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297)και άλλες διατάξεις» άρθρο (το άρθρο 101) που τροποποιεί πρόβλεψη του ν. 3279/2004, σύμφωνα με τον οποίο ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων που προέβαιναν σε παρανομίες φορολογικές ή για ζητήματα διδάκτρων, θα τιμωρούνταν με πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση.Ποια η παρέμβαση του κ. Κωνσταντινόπουλου; Μα φυσικά να μειώσει το πρόστιμο από τις 10.000 ευρώ στο ένα …χιλιάρικο! Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι η ρύθμιση αυτή έρχεται μετά από τις καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ για τουλάχιστον 39 σχολεία που έχουν προβεί σε σοβαρές φορολογικές και ασφαλιστικές παρανομίες.
 
Αυτό που αντιλαμβάνεται ο καθένας είναι το εξής: Ότι την ώρα που προετοιμάζεται νέα φοροεπιδρομή, νέα σφαγή σε μισθούς και συντάξεις, σε επιδόματα, σε εργασιακά δικαιώματα, κάποιοι έχουν την ευτυχία να απολαμβάνουν …άλλου τύπου μειώσεις!Μειώσεις προστίμων για βαρύτατες παρανομίες! Είναι φανερό πλέον ότι η αυτή η κυβέρνηση προστατεύει τις συντεχνίες του πλούτου και της ασυδοσίας, δίνει, λίγο πριν από τις εκλογές, τα πάντα σε μια ομάδα 150 ανθρώπων, των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων, που ήδη εδώ και 4 χρόνια με νομοθετικές παρεμβάσεις έχουν κερδίσει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (περιττό να θυμίσουμε ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν απωλέσει σχεδόν το 40% του δικού τους εισοδήματος….)
 
Καλούμε τους πολίτες να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

Πηγή: ΟΙΕΛΕ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου