Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Παράνομη παρακράτηση αποδοχών της Ελισάβετ Παπαδοπούλου.

                                                                                             Αθήνα 12/1/2015
                                                                           Αρ. Πρωτ.  1339

Προς
1. Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. Λακωνίας
2. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα:Παρακράτηση αποδοχών της Ελισάβετ Παπαδοπούλου

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι παρότι η συναδέλφισσά μας αιρετός του ΠΥΣΠΕ Λακωνίας Ελισάβετ Παπαδοπούλου έχει, νομίμως, υποβάλει ένσταση κατά της υπ’ αριθμ. 5/27-5-2014 πειθαρχικής απόφασης του Α’ τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Πελοποννήσου, συνεχίζεται η παρακράτηση των μηνιαίων αποδοχών της σε εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης.

  Υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο 6 του Νόμου 4057/2012 αναφέρεται ότι «η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης».

  Έπειτα από τα παραπάνω θεωρούμε αυτονόητη την υποχρέωση της αποκατάστασης της νομιμότητας εκ μέρους της Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας με την άμεση παύση της παρακράτησης των αποδοχών της αιρετού και την επιστροφή των, κακώς, παρακρατηθέντων ποσών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου